Hakkımızda


Günümüzde, uluslararası ticarette gümrük işlemlerinin hızlandırılması, devletlerin önemli amaçlarından biridir. Ülkemizde de dünyadaki gelişmelere en hızlı uyum sağlayan kurum, Gümrük Müsteşarlığı olduğundan, hızlı ve etkin bir gümrük gözetimi için sürekli mevzuat ve uygulama değişiklikleri yapılmaktadır.

EDI (electronic data interchange) veri değişim sistemi, Risk analizi yöntemi ile muayene , E-imza uygulaması ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği mesleğinin yaratılmasından sonra, sıradaki “Belgesiz Beyanname uygulaması” ile gümrük idarelerinin üzerindeki iş yükü azaltılmaya çalışılmakta, işlemlerin hızlanması sağlanmaktadır.

Ancak, hızlanırken, mevzuata aykırı işlemleri ve vergi kaybını önlemek de zorunluluktur. Bu sebeple Devlet, önceden beyanname tescilinden sonra alınan izin ve belgelerin tümünün tescilden önce mevcut olması şartını getirmiştir. Artık, gümrük beyanından önce Gümrük Müşaviri’nce yapılması gereken kontrol, gümrük denetiminin ilk aşaması haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde başlayacak olan belgelerin elektronik ortamda gümrüklere gönderilmesi ve asıllarının beyan sahibinde saklanması uygulamasında olduğu gibi Gümrük Müşavirliği mesleğine verilen yetki ve sorumluluklar gün geçtikçe artmaktadır.

Değerlendirmemiz odur ki; yakın zamanda Gümrük Müşavirleri, kendi bürolarında gümrükleme işlemlerini sonuçlandırabilecek konuma geleceklerdir.

AKSAN olarak, sürekli gelişim ve değişim halindeki çalışma ortamında, kesintisiz 25 yıldır dış ticaret’e destek verebilmenin gururunu yaşamaktayız. Önümüzdeki dönemde de gelişmelerin peşinde değil içinde yer alarak, HIZLI, DOĞRU, SORUMLU Gümrük Müşavirliği Şirketi olmaya devam etmek amacımızdır.